Miasteczko Śląskie
parafia Wniebowzięcia NMP


Kościół parafialny


Kościół parafialny - elewacja północna

U schyłku XIX w. z żyglińskiej Parafii- Matki tworzyły się nowe wspólnoty. Do usamodzielnienia się dążyła także miasteczkowska lokalia. W 1898 r. rozważano propozycję rozbudowy drewnianego kościółka. W 1900 r. Królewska Rejencja postanowiła, by nowy kościół wzniesiono obok starego. Projekt świątyni wykonał pow. ins. bud. Hudemann. 3 września 1905r. poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. dziekan Józef Konieczko z Radzionkowa. 5 listopada 1908r. odbyła się Uroczystość Poświęcenia Nowego Kościoła. Sumę celebrował żygliński proboszcz ks. Kasper Orliński. 1 lutego 1914 r. ustanowiono samodzielną parafię. W 1935 r. kościół zelektryfikowano. W 1936 r. uzyskano przywilej dla głównego ołtarza jako Ołtarza Bractwa M.B. Siedmiobolesnej, a w rok później wprowadzono relikwie bł. Bronisławy. W 1941 r. na cele wojenne zabrano 2 największe dzwony. W 1948 r. przyznano parafii 1 dzwon (obcy). 18 września 1966 r. konsekracji kościoła dokonał ks. biskup Herbert Bednorz.

Wieża kościoła - elewacja południowa i wschodnia

1973r. ks. biskup Bednorz konsekrował nowy ołtarz, zaś 18 października 1977 r. nowe dzwony. 11 września 1994r. ks. bp Gerard Kusz poświęcił Sanktuarium i Dróżki M.B. Bolesnej wybudowane jako wotum wdzięczności za wielowiekowe przebywanie w parafii M.B. Siedmiobolesnej i za dar ks. Teodora Christopha. W 1996 r. wykonano zewnętrzne oświetlenie obiektów sakralnych. W 1998 r. sprowadzono relikwie św. Franciszka i oddano Dom Parafialny.

Przeczytaj także o organach znajdujących się w kościele.

opracował: Antoni Famuła


Msze Św.

Poniedziałek 6:30 18:00
Wtorek 6:30 18:00
Środa 6:30 18:00
Czwartek 6:30 18:00
Piątek 8:30 17:00
Sobota 6:30 18:00
Niedziela 6:30 8:00 9:30 11:00 15:00 19:00
Google

Szukaj na stronie
Szukaj na WWW