Miasteczko Śląskie
parafia Wniebowzięcia NMP


Miasto Miasteczko Śląskie


Ratusz w Miasteczku Śląskim Herb miasta - Miasteczko Śląskie

Dzieje miejscowości sięgają XVI wieku. Odkrycie na terenach średniowiecznej wsi Żyglin pokładów rud ołowiu, srebra i żelaza dało początek górniczej osadzie nazwanej w 1530r. Żyglińskie Góry 23 kwietnia 1561r. Jerzy Fryderyk - margrabia brandeburski nadał prawa miejskie i herb A ponieważ działo sie to w dzień św. rycerza Jerzego miasto nazwano Georgenberg. 14 lutego A.D. 1562 miasto otrzymało wolność górniczą według prawa saskiego. W okresie wojny trzydziestoleniej nastąpił upadek górnictwa kruszcowego, a miasto spadło do rzędu małych miasteczek rolniczych dzieląc losy miejscowości leżących na pograniczu prusko-polskim. Ponowne ożywnienie górnictwa nastąpiło w latach 1876-1917. Mieszkańcy Miasteczka zapisali sie w powstańczych zrywach, a w 1920r. wybrali pierwszego na Śląsku polskiego burmistrza Jana Bondkowsiego. Po plebiscycie miasto znalazło sie w granicach Rzeczpospolitej. W ponad 450-letniej historii miasto kilkakrotnie traciło i odzyskiwało prawa miejskie. Od 1 stycznia 1995r. Miasteczko Śląskie jest samodzielną gminą. W skład miasta liczącego ok. 8 tys. mieszkańcow weszły dzielnice Żyglin z Żyglinkiem oraz sołectwa Bibiela i Brynica.

Zobacz także internetową stronę miasta http://miasteczko-slaskie.pl/

opracował: Antoni Famuła


Msze Św.

Poniedziałek 6:30 18:00
Wtorek 6:30 18:00
Środa 6:30 18:00
Czwartek 6:30 18:00
Piątek 8:30 17:00
Sobota 6:30 18:00
Niedziela 6:30 8:00 9:30 11:00 15:00 19:00
Google

Szukaj na stronie
Szukaj na WWW