Miasteczko Śląskie
parafia Wniebowzięcia NMP


Chór mieszany "Sienkiewicz"


Rys historyczny

Chór "SIENKIEWICZ" jest jednym z najstarszych amatorskich zespołów śpiewaczych zrzeszonych w Okręgu Tarnogórskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Występ "Chóru Sienkiewicz" Powstał 1 listopada 1919 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa Towarzystwa Czytelni Ludowych - Józefa Nowaka - i na pamiątkę jego osobistej znajomości z Henrykiem Sienkiewiczem przyjął nazwę "SIENKIEWICZ". 12 września 1920 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru ufundowanego przez członków i sympatyków Towarzystwa Śpiewaczego, który towarzyszy chórowi do dziś w każdych znaczących uroczystościach. Od początku działalności zespół bierze czynny udział w życiu społeczno – kulturalnym miasta i regionu organizując wiele koncertów, uczestnicząc w zjazdach oraz różnych uroczystościach, a także rozsławiając imię Miasta na koncertach wyjazdowych. Wszystkie wydarzenia są skrupulatnie zapisywane, w dwutomowej już, ”Kronice Chóru” prowadzonej od 1919 roku. W ostatnich latach na stałe do programu występów zapisał się „Trojok Śląski”, „Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr”, uczestnictwo w koncertach „Pieśni Maryjnych”, organizowanie „Wieczoru Pieśni” dla społeczności lokalnej oraz koncerty krajowe połączone z wycieczką integracyjną. Wyróżnieniem dla śpiewaków „Sienkiewicza” było uczestnictwo w uroczystościach związanych z pielgrzymką Ojca Świętego do Ojczyzny. W repertuarze chóru jest ponad 200 różnych utworów, są to pieśni świeckie, kościelne oraz okolicznościowe. W okresie swojego istnienia chór zdobył wiele odznaczeń oraz wyróżnień zbiorowych i indywidualnych. Za całokształt działalności artystycznej przyznano chórowi „Sienkiewicz” najwyższe odznaczenie w amatorskim ruchu muzycznym ZŁOTĄ Z LAUREM Honorową Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

„Bez pieśni nie ma narodu – nie ma przyszłości. (...) Ją pielęgnować, by kwitła wspanialej i uszlachetniała coraz liczniejsze szeregi jest świętym naszym obowiązkiem” – taki zapis widnieje na pierwszych stronach kroniki Towarzystwa Śpiewaczego im. „Sienkiewicza” w Miasteczku Śląskim. Słowa pozostawione przez założycieli chóru jako nakaz dla przyszłych pokoleń. Wierni nakazowi mamy nadzieję, że młodsze pokolenia dołożą starań, by pieśń i muzyka w Miasteczku przetrwały.

Dzień dzisiejszy

Występ "Chóru Sienkiewicz"

Na Walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w styczniu 2005 r. wybrano nowy zarząd. Chór nadal działa aktywnie uczestnicząc w imprezach organizowanych przez MOK, Zarządy Oddziału i Okręgu, bierze również udział w wielu uroczystościach kościelnych naszej parafii.

Chór brał czynny udział w uroczystościach żałobnych po śmierci papieża Jana Pawła II w naszej parafii. 3 maja na tarnogórskim rynku chór uczestniczył w jubileuszowym koncercie „Cały Śląsk gra i śpiewa”. Był to niezwykły koncert w którym wzięło udział ponad 600 chórzystów i muzyków.

21 maja uczestniczyliśmy w największym w historii Polski zlocie chórów i orkiestr, który odbył się w Licheniu w hołdzie papieżowi z okazji rocznicy jego urodzin.

Konflikt, który powstał w Miasteczku nie ominął naszego chóru. W połowie roku nasze szeregi opuściło 10 członków. Pomimo tak dużej straty chór z determinacją działał nadal realizując swój plan pracy, bierze udział w „Dniach Miasteczka” i uroczystościach Odpustu Parafialnego. Okazało się że chór mimo tak okrojonego składu odniósł sukces - otrzymaliśmy wyróżnienie na IV Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej. Zarząd i członkowie zespołu mają nadzieję, że kryzys jaki przeżywa nasz chór jest chwilowy i dołączą do nas nowi śpiewacy by „nigdy nie zaginęło w Miasteczku śpiewanie”.

♪ Członkowie chóru „SIENKIEWICZ”♪

SOPRAN Teresa Bartyzel, Anna Bonk, Eugenia Budny, Agnieszka Darmas, Gabriela Gulba, Krystyna Haczyk, Agnieszka Kaleja, Helena Kaleja, Teresa Mańka, Wiesława Markefka

ALT Irena Darmas, Anna Liszka, Dorota Niewolik, Teresa Machura – Paruzel, Mirosława Żurek

TENOR Franciszek Bogacki, Jerzy Flak, Norbert Machura, Roman Szendzielorz, Andrzej Świątek

BAS Zygmunt Dyrgała, Antoni Famuła, Gerard Gomoluch, Maksymilian Lubos, Ryszard Niewolik

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY Zygmunt Bartyzel, Stefania Famuła, Bernard Mańka, Halina Szendzielorz, Marian Żurek

Zarząd Chóru
Alojzy Darmas - prezes i dyrygent
Teresa Bartyzel - sekretarz i skarbnik
Dorota Niewolik - gospodarz
Wiesława MARKEFKA - bibliotekarz
Antoni Famuła - kronikarz

Jeżeli lubisz śpiewać,
jeżeli dysponujesz wolnym czasem,
jeśli chcesz spędzić miłe chwile w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach
ZAPRASZAMY
do Domu Kultury (MOK) na spotkania chóru „Sienkiewicz”
w poniedziałki i czwartki
w godz. od 19:00 do 21:00.


Msze Św.

Poniedziałek 6:30 18:00
Wtorek 6:30 18:00
Środa 6:30 18:00
Czwartek 6:30 18:00
Piątek 8:30 17:00
Sobota 6:30 18:00
Niedziela 6:30 8:00 9:30 11:00 15:00 19:00
Google

Szukaj na stronie
Szukaj na WWW