Miasteczko Śląskie
parafia Wniebowzięcia NMP


Stacja Opieki Caritas


Stacja Opieki Caritas
ul. Dworcowa 2
tel. 32/284 11 03, 502 457 799

Logo Caritas Polska Posługa charytatywna stanowi w myśl dokumentów Soboru Watykańskiego II "istotny i niezbywalny element duszpasterski dzialalności Kościola" (DA, 8).

Działalność dobroczynna realizowana była w Kościele od zarania jego egzystencji ale próby ujednolicenia rozproszonych akcji podjęto na przełomie XIX i XX wieku. Instytut Caritas w Polsce powołano w 1929 r. Koordynował on działalność powstających w diecezjach wszelkich instytucji dobroczynnych.

Działalność dobroczynną Kościoła kontynuowaną nawet w czasie wojny przerwały w 1950 r. dekrety władz PRL likwidujące Caritas kościelny i przekazujące jej majątek reżimowemu Zrzeszeniu Katolików Świeckich "Caritas" (rozwiązanemu w 1994 r.).

W latach 80-tych na bazie rozdawnictwa pomocy zagranicznej coraz większą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski oraz powstające parafialne zespoły charytatywne. Począwszy od 1989 r. zaczęły odradzać się Caritas diecezjalne, dla których powołano krajowy organ koordynacyjny pod nazwą Caritas Polska.

Organizację tworzy 39 autonomicznych Caritas Diecezjalnych dla których władzą jest Konferencja Episkopatu Polski. Caritas Diecezji Gliwickiej powołana została 10 lipca 1992 r. przez ks. biskupa Jana Wieczorka. W trosce o osoby niepełnosprawne starsze oraz chore Caritas Diecezji Gliwickiej prowadzi 19 Stacji Opieki i 17 gabinetów rehabilitacyjnych.

01 września 2011 roku minęło 15 lat działalności Stacji Opieki i gabinetu rehabilitacyjnego w Miasteczku Śl. W Stacji zatrudnione są w pełnym wymiarze godzin trzy pielęgniarki - Lucja Duda -pełnomocnik Stacji, Izabela Płomińska i Elwira Hońca. Zakres obowiązków pielęgniarki (w domu pacjenta) - wykonanie zleceń lekarskich tj.:

 • iniekcji domięśniowych, podskórnych dożylnych
 • kroplowe wlewy dożylne-inne niż krew
 • pomiar RR i glukozy
 • kontrola i podawanie leków
 • pobieranie krwi i innych materiałów do badań labolatoryjnych
 • zakładanie cewnika u kobiet
 • założenie i zmiana opatrunku na ranie
 • konsultacje z lekarzem prowadzącym
 • toaleta ciała i toaleta p/odleżynowa

W gabinecie pracują dwie rehabilitantki-mgr Zofia Długosz i technik fizjoterapii- Anna Wójcik oraz masażysta Roksana Kłosek. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na zlecenie lekarza. W naszym gabinecie można skorzystać z następujących zabiegów:

 • diadynamik
 • jonoforeza
 • ultradźwięki
 • lampa sollux
 • laser
 • masaż suchy
 • ćwiczenia usprawniające
 • gimnastyka korekcyjna

Obowiązuje zasada, że naszymi pacjentami są mieszkańcy Gminy Miasteczko Śl., którzy zgłaszają się do nas osobiście, na prośbę rodziny, na zlecenie lekarza POZ, lekarzy specjalistów lub jako kontynuacja leczenia szpitalnego.

Pracownicy, nasi pacjenci i podopieczni serdecznie dziękują za współpracę lekarzom pracującym w naszej Gminie- szczególnie Panu Dariuszowi Nowodworskiemu. Dziękujemy Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za dotację przeznaczoną na działalność naszej Stacji Opieki i gabinetu rehabilitacyjnego. Są to środki z budżetu miasta, które pokrywają 50% kosztów utrzymania i prowadzenia Stacji Opieki. Pozostałe fundusze Stacja pozyskuje z wykonania niewielkiego kontraktu z NFZ - jest to opieka długoterminowa i wykonywanie zabiegów w gabinecie rehabilitacyjnym.
opracowała Lucja Duda

Sam decyduj, na co idą Twoje podatki

Caritas Polska Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy - zamiast budżetowi państwa - organizacji pożytku publicznego.
Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej, która od 2006 roku jest również organizacją pozytku publicznego.
Caritas Diecezji Gliwickiej niesie m.in. pomoc w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełno-sprawnych,
- pomocy osobom w podeszłym wieku,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy,
- pomocy dzieciom i młodzieży zaniedbanej wychowawczo,
- dofinansowania wypoczynku dzieci z biednych rodzin,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.


Caritas Diecezji Gliwickiej posiada status organizacji pożytku publicznego
(KRS 0000247809). Jeśli wolisz, by Twoje pieniądze przekazano na konkretne cele społeczne, możesz wpłacić 1% na konto organizacji, której ufasz od lat. Więcej na www.caritas.gliwice.plMsze Św.

Poniedziałek 6:30 18:00
Wtorek 6:30 18:00
Środa 6:30 18:00
Czwartek 6:30 18:00
Piątek 8:30 17:00
Sobota 6:30 18:00
Niedziela 6:30 8:00 9:30 11:00 15:00 19:00
Google

Szukaj na stronie
Szukaj na WWW